โรงแรมเทอร์มินัลเชื่อมต่อกับสถานีเจอาร์ซันโนะมิยะ

แจ้งข่าวเกี่ยวกับการปิดให้บริการของโรงแรม SANNOMIYA TERMINAL HOTEL

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา
ขณะนี้ โรงแรม SANNOMIYA TERMINAL HOTEL ได้ปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2017
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เราขอกราบขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณที่ท่านรับทราบและเข้าใจในการยุติการให้บริการครั้งนี้

SANNOMIYA TERMINAL HOTEL

รายชื่อโรงแรม

รายชื่อโรงแรม

pagetop