Attractions & Events

นายสถานีรถไฟแมวทะมะ (Tama cat)

  • Wakayama
  • Sightseeing
maps
นายสถานีรถไฟแมวทะมะ (Tama cat)

แมวพันธุ์สามสีหรือ "นายทะมะสถานีรุ่น 2" ทำงานเป็นนายสถานีที่สถานีคิชิ บริเวณชานชาลารอรถไฟมีคาเฟ่แมวทะมะและของฝากท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย

ที่ตั้ง Kinokawa, Kishigawacho Kodo  (สถานีคิชิ(Kishi station))
Website http://www.wakayama-dentetsu.co.jp/en/
แผนที่ เดินทางโดยรถไฟ 30 นาทีจากสถานีเจอาร์วะคะยะมะ

Recommend hotel

Hotel Granvia Wakayama

ค้นหาห้องว่าง

รายชื่อโรงแรม

รายชื่อโรงแรม

pagetop