Attractions & Events

อุชิมะโดะ(Ushimado)

  • Okayama
  • Sightseeing
maps
อุชิมะโดะ(Ushimado)
อุชิมะโดะ(Ushimado)
อุชิมะโดะ(Ushimado)

แหล่งรีสอร์ทหรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ทะเลอีเจียนของญี่ปุ่น (Agean Sea)" เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ทะเลเกาะน้อยใหญ่ที่เงียบสงบรายล้อมไปด้วยต้นมะกอก นอกจากนี้ยังได้รับให้เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามยามพระอาทิตย์ตกดินในญีปุ่่น

ที่ตั้ง Okayama-ken, Setouchi-shi, Ushimadocho
Website http://www.ushimado.info/
แผนที่ เดินทางโดยรถ 50 นาทีจากสถานีีเจอาร์โอคะยะมะ

Recommend hotel

Hotel Granvia Okayama

ค้นหาห้องว่าง

รายชื่อโรงแรม

รายชื่อโรงแรม

pagetop