Attractions & Events

ปราสาทวะคะยะมะ (Wakayama Castle)

  • Wakayama
  • Sightseeing
maps
ปราสาทวะคะยะมะ (Wakayama Castle)

ปราสาทสูงสง่ามีทั้งหมดสามชั้น ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดโทะระฟุยะมะ จากยอดปราสาทสามารถชมวิวเมืองพาโนรามาได้สี่มุมเมือง

ที่ตั้ง Wakayama-shi, Ichibanchou 3
Website http://wakayamajo.jp/index.html
แผนที่ เดิน 30 นาทีจากสถานีเจอาร์วะคะยะมะ

Recommend hotel

Hotel Granvia Wakayama

ค้นหาห้องว่าง

รายชื่อโรงแรม

รายชื่อโรงแรม

pagetop